Banner

Sh型单级双吸中开泵

Sh型单级双吸中开泵
Sh型单级双吸中开泵

       用途

       Sh型单级双吸中开式离心泵用来输送不含固体颗粒及温度不超过80℃的清洁液体。


性能范围


流量Q144m3/h
扬程H9m~140m       结构

       Sh型泵的泵体是水平开式,具有单级、双叶轮,吸入及吐出管下半部泵体铸在一起,不需要拆卸管路及电动机就能容易检查泵的转子部件。

       泵采用软填料密封和机械密封在轴封处装有可更换的轴套。

       通过弹性联轴器由电动机驱动泵,从传动部位看,泵为逆时针方向旋转(也可按特殊要求供应顺时针旋转的泵)。

轴承体(滚动轴承或滑动轴承)装在泵轴的两端,轴向力由双吸叶轮平衡,残余轴向力由滚动轴承平衡,滚动轴承用优质润滑,滑动轴承用稀油润滑。


型号意义